Możliwości technologiczne

point Wykonujemy:
      koła walcowe mmax = 10 mm, Dmax = 500 mm,
      koła stożkowe łukowe mmax = 10 mm,
      koła stożkowe o zębach prostych mmax = 4 mm,
      koła łańcuchowe,
      koła ślimakowe, metodą promieniową i styczną,
      ślimaki,
      koła do pasków zębatych,
point Frezowanie CNC w czterech osiach - przesuwy x=800 mm, y=500 mm, z=420 mm, max dopuszczalne obciążenie stołu 500 kg,
point Szlifowanie obwiedniowe kół zębatych walcowych - mmax = 10 mm, Dmax = 500 mm,
point Dłutowanie uzębień wewnętrznych i zewnętrznych - mmax = 8 mm, Dmax = 500 mm,
point Szlifowanie wałków - Dmax = 320 mm, Lmax = 1250 mm,
point Szlifowanie otworów - Dmax = 200 mm,
point Szlifowanie płaszczyzn - Smax = 450 mm, Lmax = 2000 mm,
point Wytaczanie - wymiary stołu 1000 mm x 1000 mm, ø wrzeciona 80 mm,
point Wiercenie na wiertarce koordynacyjnej - wymiary stołu 600 mm x 1000 mm,
point Toczenie powierzchni kształtowych na tokarce numerycznej TZC 32N (uchwytowej) - Dmax = 320 mm, Lmax = 200 mm,
point Toczenie - Dmax = 800 mm, Lmax = 3000 mm,
point Frezowanie - Lmax = 900 mm,
point Dłutowanie - Hmax = 160 mm,
point Frezowanie obwiedniowe kół zębatych.